Fler svenskar än någonsin väljer att flytta utomlands visar statistiken. Det har aldrig varit så populärt som nu att lämna hemlandet Sverige och anledningarna är många. När Karl-Oskar och Christina i den berömda sagan lämnade Duvemåla för Amerika var det för att överleva. Idag lämnar inte folk Sverige för att pest och svält hotar dem utan man gör det för ett behagligare liv. Faktum är att utvandrarna idag är så många att noteringarna från 1800-talet med antal utvandrare per år har slagits under 2010-talets andra hälft.

Utlandsstudier, arbete och kärleken har länge varit och är alltjämt de största anledningarna till att människor världen över lämnar sin hemstad eller hemland för att bo någon annanstans. I dagens tidevarv har det även blivit populärt att lämna på grund av klimatet. Än ser vi inte, i alla fall inte i Sverige, riktigt vidden av de enorma flyktingströmmar som forskare menar kommer bli en av vår framtids största problem, men faktum är att svenskar anger klimatet som en stor anledning till varför de väljer att flytta.

Solen lockar

Men det är givetvis inte torka eller vattenbrist som får svenskarna att lämna hemlandet – det är längtan till värmen. Solen, eller snarare bristen på den, spelar en stor roll i beslutet menar många. Sedan är det inte alla som lämnar hemlandet Sverige utan som faktiskt gör motsatsen. Många finländare och greker har på senare år valt att flytta tillbaka till sina hemländer. Även Norge och då främst Oslo är högt upp på listan.

Berlin och London har länge varit de största målen för främst ungdomar. Storstadsliv, annat språk och kultur men ändå västerländskt och nära hem. För pensionärer är det dock södra Europa som gäller. Portugal och Spanien är de populäraste tillflyktsorterna. När det gäller längre resmål så är USA överst på listan med cirka 150 000 svenskar. Thailand och Australien är också högt på listan. Även Kanada inhyser många svenskar men utöver dessa fyra länder så bor majoriteten av alla utvandrade svenskar i Europa.

Ensamhet

Även om många i sina intervjuer uppger att livet är både lättare och mer socialt i solen så finner sig inte alla tillrätta. Det är svårt att hitta vänner utanför jobbet eller studiekretsen och man känner att man aldrig riktigt blir en del av samhället eftersom språket inte är ens modersmål och man har svårt med sociala koder.

Vissa ser det som ett nederlag att behöva flytta hem till Sverige igen. Ändå saknar man det man en gång trodde att man längtade bort ifrån. Uppstyrda middagar, SL-bussar som kommer i tid och vädret var väl inte så hemskt ändå? Det går ju alltid ha det mysigt med tända ljus. En del uppger att det var ett bra beslut att prova bo utomlands för att man verkligen fick känna efter om det var det man ville, andra blir kvar och säger att Sverige inte längre är ett alternativ att återvända till. Det är inte ens säkert att man får bättre vård i Sverige när man blir gammal är en av åsikterna till varför vissa inte tror att de kommer att återvända.