Som nyanländ till Sverige så får man möjlighet att lära sig svenska. Detta får man göra genom att gå på SFI. Är man minst 16 år så är man välkommen att ansöka.

När man kommer till Sverige och har för avsikt att stanna här så är det en fördel om man kan svenska. Dels för att man ska kunna göra sig förstådd dels när det gäller möjligheter att få arbete. De flesta arbetsplatser vill att man ska kunna svenska. När man går på SFI så ska man även samtidigt kunna ha en praktik eller liknande, då kan man få öva mer på det man har lärt sig.

Mål med SFI

Efter att man har gått kurser i SFI så ska man kunna prata svenska med ett bra uttal. Man får även möjlighet att lära sig att läsa och skriva på svenska. Om man inte har grundläggande kunskaper i läsning och skrivning så ska detta också erbjudas att lära sig. När man går på kursen så får man lära sig hur man lär sig ett nytt språk, använda digitala verktyg för kommunikation och hur man ska förhålla sig till information man får beroende på vad det är för källa.

När man börjar på SFI så kommer man med olika erfarenheter och förutsättningar. Några har använt sig av det latinska alfabetet andra inte, några kan läsa och skriva andra har svårigheter med det. Oavsett vilka förutsättningar man har när man börjar så ska undervisningen individanpassas så att varje elev kommer kunna utvecklas och lära sig det den behöver för att fungera i det svenska samhället.

Vart kan man läsa SFI och hur är utbildningen uppbyggd?

Det finns olika anordnare av SFI. Bland annat så kan man gå SFI via vuxenutbildningen i den kommunen man bor i. Om man flyttat till Stockholm så ska man börja med att gå till Vuxenutbildningsenheten för att ansöka. Kursen är uppbyggd på följande sätt: den har tre spår och i dessa spår finns det fyra kurser. Första spåret, eller studievägen, då läser man alla kurserna: A, B, C och D. Den är främst till för personer som inte är så vana av att studera. Men om man läser det andra så är det B, C och D och det tredje då läser man kurserna C och D, dessa personer har högre studievana.

Så vilken spår man får börja på beror på ens erfarenheter och bakgrund. Man kan också välja om man vill läsa heltid eller två-tre kvällar i veckan. Efter att man har avslutat varje kurs så får man valet om man vill avsluta SFI eller fortsätta.

Som tidigare nämnt så kan eleven få lära sig grundläggande i läsning och skrivning. Detta ingår inte i ovanstående kurser utan det är något som är parallellt. Denna utlärning ges antingen på elevens modersmål eller på ett språk som eleven behärskar. Svenska för invandrare är till för att underlätta för nyanlända på olika sätt. Dels för att lättare kunna komma in i samhället och börja arbeta. Så genom en bra genomtänkt undervisning ges dessa förutsättningar till personer som valt Sverige till deras nya hem.