Jämlikhet är ett ord som man hör i många olika sammanhang. Men vad menas egentligen med det? Det är något som vi ska titta närmare på i den här artikeln.

Vad innebär jämlikhet

Jämlikhet innebär i stora drag att det ska vara lika för alla. Oavsett vad man har för ursprung, hudfärg eller sexuell läggning så ska man ha samma rättigheter. Det gäller givetvis också oavsett vilket kön man har eller vilket område man bor i. Alla människor ska även ha lika stora möjligheter att utbilda sig, oavsett hur mycket pengar man har på banken. Jämlikheten syftar också till att människor ska ha samma rättigheter oavsett om man till exempel har ett funktionshinder. Ett jämlikt samhälle innebär också att alla invånare ska ha möjlighet till samma typ av sjukvård när man blir sjuk. Det innebär även att man ska bli bemött på lika villkor när man har behov av vård. När man talar om jämlikhet innefattar det också våra lagar. Inför lagen är vi alla lika, och därför ska vi också bli bedömda på samma vis.

Varför jämlikheten är så viktig i vårt samhälle

Jämlikheten är viktig av många anledningar. Dels gör den så att sammanhållningen i ett samhälle förbättras, men det leder också till en större trygghet för alla. En stad som har en trygghet och är jämlik gör också att det förekommer färre brott och kriminalitet, vilket både samhället och medborgarna vinner på i längden. Det leder också till att näringslivet utvecklas. Städer med mindre skillnader i levnadsvillkoren gör även att folk mår bättre överlag. När folk mår bra håller de sig dessutom friskare längre eftersom det minskar risken för att drabbas av ohälsa. Det finns alltså väldigt många fördelar med att bo i en stad som förespråkar jämlikhet. Därför är det också väldigt viktigt att samhället verkligen jobbar för att förebygga orättvisor och satsar på att jämlikheten efterföljs inom alla områden.

Jämlikhet i Sverige
Jämlikhet i Sverige

Jämlikhet i Sverige

När det kommer till jämlikhet brukar man säga att Sverige ligger i framkant jämfört med många andra länder i världen, som till exempel Indien och USA. De är länder som ofta hamnar långt ner på listan när det kommer till undersökningar som är baserade på jämlikhet. I många fall har Sverige verkligen varit en förebild. En gång i tiden räknades vi till och med som det mest jämlika landet i hela världen. Nu för tiden har vi halkat efter lite och vi befinner oss idag på plats nummer elva av jämlika länder i världen. Flera av grannländerna, samt vissa länder i Europa har gått om oss. Det beror på flera faktorer, men en stor orsak är inkomstskillnaden mellan befolkningen i Sverige, som dessutom har växt rejält de senaste decennierna. Dock så arbetar man aktivt med att försöka minska klyftorna i landet och samhället genom att exempeliv satsa på att göra arbetsmarknaden mer tillgänglig för alla olika samhällsgrupper. Om man vill lära sig mer om statistik och inkomstutveckling i Sverige kan man hitta mer information på Statistiska centralbyråns hemsida.