Vad har egentligen Migrationsverket för uppgift i det svenska samhället? Migrationsverket ska hjälpa alla som inte är svensk medborgare som önskar att få svenskt medborgarskap, bosätta sig i Sverige, jobba i Sverige, söka skydd eller besöka landet. Migrationsverket lyfts ofta i fråga om flyktingar som flyr för sitt liv och behöver hjälp. De hjälper dock en mängd andra personer också. Många studenter kommer varje år för att studera på universitet i landet och behöver då speciella tillstånd för att få stanna en längre period.

Det är regeringen som sätter upp de mål som Migrationsverket ska arbeta utifrån och de har lagar att arbeta utifrån. Varje år får de ett brev från regeringen där de viktigaste målen för året framgår samt vilken budget de har för att utföra sitt arbete. Flera gånger om året så kommer en prognos från Migrationsverket där de räknar på hur många som kommit till landet och gör en uppskattning för hur det kommer att se ut resten av året. Sveriges migrationspolitik har grunden i mänskliga rättigheter genom internationella överenskommelser som man har valt att skriva under. Det är bland annat en överenskommelse genom FN men också andra internationella delar.

Personer som flyr för sitt liv

Idag är det många miljoner personer som är på flykt från krig och andra oroligheter. När de kommer till Sverige får de något som kallas för Asyl. Det innebär att de har rätt och stanna i landet under den tid som Migrationsverket utreder deras ärende. Under denna tid får de också en liten ekonomisk ersättning, mat och boende. När Migrationsverket har fattat ett beslut kan man få ett permanent uppehållstillstånd, ett tillfälligt uppehållstillstånd eller ett beslut om att man ska utvisas.

Personer som flyr för sitt liv
Personer som flyr för sitt liv

Permanent uppehållstillstånd innebär att man i fortsättningen har rätt att bo och leva i Sverige. Det kan man få om man har tillräckliga skyddsskäl då man med stor sannolikhet riskerar att dö om man kommer tillbaka till sitt ursprungliga land. Tillfälligt uppehållstillstånd började att delas ut allt mer i och med att så många ensamkommande flyktingbarn kom för några år sedan. Det ger de bland annat möjlighet att gå ut gymnasiet men när de fyller 18 år eller avslutar gymnasiet så kommer de med största sannolikhet att skickas tillbaka till sitt hemland.

När man får ett beslut om att utvisas innebär det att man inte har rätt och stanna kvar i Sverige. Ibland kommer det ett beslut att man omgående ska utvisas men ofta får man en del tid på sig att planera sin återresa och ordna med pass. Det kan finnas möjlighet att få en viss ekonomisk kompensation för resan samt möjlighet att få ett ekonomiskt bidrag som kan användas i hemlandet. Om man inte lämnar landet i tid riskerar man att gripas av polis och hamna på en låst anstalt tills att man med tvång utvisas från landet. Lämnar man inte landet i tid riskerar man dessutom att få inreseförbud till samtliga schengenländer en viss tid. Det finns små möjligheter till att överklaga ett beslut om avvisning.