Månad: juli 2019

Att integreras i det svenska samhället är en viktig del för alla nyanlända. Integration syftar till att skapa gemenskap och anknytning till det nya landet, samt att lära den nyanlände dess rättigheter och skyldigheter. Under de första åren som nyanländ så ges det extra stöd från regeringen för att bereda ett självständigt leverne. Den som […]

Läs mer

Barn och ungdomar under 18 år, som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller andra vårdnadshavare, räknas som ensamkommande. Under 2017 anlände cirka 1300 asylsökande som kom att räknas som ensamkommande. Många av barnen har fysiska påföljder i form av psykisk ohälsa såsom sömnstörningar, koncentrationsstörningar eller posttraumatiskt stressyndrom. Det är staten, kommunerna, landstingen och myndigheterna […]

Läs mer