Månad: maj 2019

Mobbning på arbetsplatsen är ett vanligt förekommande problem som kan ge förödande konsekvenser för den drabbade. En av tio har någon gång råkat ut för en kränkande särbehandling på sitt arbete och i många fall kan det leda till både psykiska och fysiska besvär. Varför uppstår mobbning på arbetsplatsen Det finns många anledningar till att […]

Läs mer

Antal människor som sökt sig till Sverige de gångna åren har ställt samhället inför en hel del utmaningar. Värdiga bostäder förstås och skolgång till barnen. Att lära sig språket och bli en del av det svenska samhället är en annan. Sysselsättning och så småningom egen försörjning är naturligtvis målet. En meningsfull fritid är också en […]

Läs mer