Blogg

Blogg

Välkommen Hit

Fler svenskar än någonsin väljer att flytta utomlands visar statistiken. Det har aldrig varit så populärt som nu att lämna hemlandet Sverige och anledningarna är många. När Karl-Oskar och Christina i den berömda sagan lämnade Duvemåla för Amerika var det för att överleva. Idag lämnar inte folk Sverige för att pest och svält hotar dem […]

Läs mer

Vad har egentligen Migrationsverket för uppgift i det svenska samhället? Migrationsverket ska hjälpa alla som inte är svensk medborgare som önskar att få svenskt medborgarskap, bosätta sig i Sverige, jobba i Sverige, söka skydd eller besöka landet. Migrationsverket lyfts ofta i fråga om flyktingar som flyr för sitt liv och behöver hjälp. De hjälper dock […]

Läs mer

Att integreras i det svenska samhället är en viktig del för alla nyanlända. Integration syftar till att skapa gemenskap och anknytning till det nya landet, samt att lära den nyanlände dess rättigheter och skyldigheter. Under de första åren som nyanländ så ges det extra stöd från regeringen för att bereda ett självständigt leverne. Den som […]

Läs mer

Barn och ungdomar under 18 år, som kommer till Sverige utan sina föräldrar eller andra vårdnadshavare, räknas som ensamkommande. Under 2017 anlände cirka 1300 asylsökande som kom att räknas som ensamkommande. Många av barnen har fysiska påföljder i form av psykisk ohälsa såsom sömnstörningar, koncentrationsstörningar eller posttraumatiskt stressyndrom. Det är staten, kommunerna, landstingen och myndigheterna […]

Läs mer

Diskriminering är något som kan drabba dem flesta och det är tyvärr något som människor över hela världen blir drabbade av. I västvärlden är det dock ett problem som politiker och andra beslutsfattare brottas med och man har inför lagar och regler. Enligt olika lagar är det förbjudet att diskriminera någon beroende på olika grunder. […]

Läs mer

Mobbning på arbetsplatsen är ett vanligt förekommande problem som kan ge förödande konsekvenser för den drabbade. En av tio har någon gång råkat ut för en kränkande särbehandling på sitt arbete och i många fall kan det leda till både psykiska och fysiska besvär. Varför uppstår mobbning på arbetsplatsen Det finns många anledningar till att […]

Läs mer