Välkommen hit

Välkommen hit vänder sig till ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 14-17 år och är finansierat av Svenska PostkodLotteriet. Fram till och med augusti 2017 ska projektet samla och sprida den kunskap och de erfarenheter som finns ute i föreningarna kring hur man på bästa sätt inkluderar nyanlända i sin verksamhet.  

Varför

Basket kom till Sverige tack vare flyktingar. När letter och ester flydde Hitler och Stalin tog de med sig basketen som redan hade blivit stor i Baltikum. När nu flyktingströmmarna är lika stora som under andra världskriget vill Basketsverige - med vår idrott som verktyg - aktivt hjälpa till att skapa vägar in i det svenska samhället för människor som flyr hit. Idrott är ett universellt språk och fungerar som en dörröppnare mellan människor med olika bakgrund.

Vad

Många basketföreningar runt om i Sverige arbetar för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn att komma in i samhället via basketen, men det är ”öar” av insatser vars erfarenheter idag inte sprids till andra föreningar. I och med projektet kan vi samla, utveckla och sprida goda exempel. Vi är också övertygade om att insatserna kommer att bli än mer framgångsrika, om vi arbetar med att sprida information kring flyktingbarns livssituation för att skapa ökad förståelse och tolerans från omgivningen.

Hur

Välkommen hit står på två ben:
Det ena är att introducera basketen och föreningslivet för ensamkommande flyktingbarn, och genom aktiviteter som våra utvalda basketföreningar ansvarar för hjälpa till i integrationsprocessen. Genom basketen - och de barn, ungdomar och vuxna som är knutna till våra basketföreningar - får de ensamkommande flyktingbarnen på ett naturligt sätt lära känna etablerade svenskar, och genom dem få fler pusselbitar i processen att förstå hur det svenska samhället fungerar.

Projektets andra ben handlar om att öka förståelsen och toleransen gentemot flyktingar. För oss som bor i Sverige kan det vara svårt att sätta sig in i flyktingars situation och förstå vilka svåra erfarenheter många av dessa barn och ungdomar har. Genom att sprida information via våra deltagande basketföreningar och berätta om de krishärdar barnen har flytt ifrån, kan vi öka respekten gentemot flyktingar och motverka främlingsfientlighet.


Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook