Ledarutbildning

Torsdag 16 februari 2017

VÄLKOMMEN HIT - Ledarskapsutbildning
 
Under projektet Välkommen hits första år noterade många föreningar hur viktiga de informella ledarna är bland de ensamkommande ungdomarna. Så föddes tanken kring en ledarutbildning där man genom samtal och diskussion fördjupar förståelsen kring det personliga ledarskapet. Syftet med utbildningen är att stärka och stötta dessa informella ledare.
 
Målgrupp: Ungdomar/unga vuxna som kommit som ensamkommande och som idag är mellan 17 och 20 år. Utbildningen kommer att hållas på svenska. Två av kursledarna kan dari och farsi och kan översätta/förtydliga när det behövs. Om behov finns av arabisk och/eller somaliska, så försöker vi ordna det.
 
Innehåll:
 Att vara ledare
 Hållbart ledarskap
 Ledarskap som skapar prestation över tid
 Vikten av feedback
 Feedbacktrappan
 Ledarskap ”Vad är en ledare?”, ”Vem är en ledare?” ”Positiva/negativa ledare”, ”Formella/informella ledare”
 Gruppdynamik, Normer och Värdegrunder
 Ledarskap ”Finn din ledarstil”
 Konflikthantering
 Övningar och inslag från bland annat Machofabrikens metodmaterial.
 Ledarpraktik, övningar till givna ”cases”’
 Reflektioner och utvärdering.
 
Kursdatum: 18-19 mars och uppföljning den 8 april
Sista anmälningsdag: 6 mars
Plats: Stockholm (kurslokal meddelas senare)
Kursledare: Lars Mikkelsson, Taghi Alirezai och Hamidullah Muhammadi från Jokkmokk Basket
 
Projektet Välkommen hit står för kurskostnaden, resor, boende och alla måltider i samband med kursen.
 
Antal deltagare: 14 stycken (först till kvarn). Max två deltagare per förening.
 
Alla som genomför utbildningen får ett diplom.
 
För anmälan, följ länken: https://response.questback.com/idrott/7kxbrbwlci

Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook