Södertäljemodellen

Måndag 9 november 2015

Som en följd av kraftigt ökad flyktingtillströmning till Södertälje samt att många flickor bland både första och andra generationens invandrare är fysiskt inaktiva, har Södertälje Basketbollklubb tagit fram "Södertäljemodellen" som syftar till att skapa relationer, inspirera och integrera.

Klicka på länken till pdf-filen nedan för en utskriftsvänlig version.

 

Södertäljemodellen – Drive in basket

Syfte:I Södertälje finns det en stor grupp av tjejer mellan 13 och 20 år som är inaktiva och ej idrottar. Det är svårt att starta lag på grund av brist på intresse hos ledare för så pass ”gamla” nybörjarlag. Det är även svårt att placera nybörjare 13-20 år gamla i befintliga lag då de ofta ligger långt efter fysiskt, tekniskt men också ofta inte har språket då de är nyanlända. Flickor får ofta inte samma utrymme inom andrapopulära idrotter i Ronna, Geneta, Hovsjö och Fornhöjden, och vi i SBBK vill erbjuda dem ett alternativ till fysisk aktivitet på sin fritid.Målet att få fler tjejer i våra utsatta områden, med fokus i Ronna, i åldrarna 13-18 år att integrera sig med resten av Södertälje genom sin idrott. Satsningen är för Södertäljes barn och ungdomar som ska bli en friskare och mer aktiv generation som känner en gemensam tillhörighet över etniska gränser. 2015 startas projektet i Ronna. Mål 2015/2016:

1. Starta upp Drive In Basket i RonnaHT15 och slutföra säsong 2015-16

2. Aktivera minst 40 tjejer under denna säsong

3. Genomföra två utbildningar om ledarskap, hederskulturer, sex och samlevnad med 4 stföreningars ledare under år 14. Samarbeta med tre kyrkor: St.Afram, St.Jakoboch ArmeiskaKatolska Missionskyrkan för att nå nyanlända familjer och ensamkommande barn samt Tjej-Jouren och Kuratornätverket. 

Södertäljemodellen – Fredagshäng

SyfteVåren 2015 hade SBBK ledning och styrelse ett visionsmöte som ledde fram till beslutet att ta ett större socialt ansvar i Södertälje. SBBK initierade en ny satsning på att aktivera socioekonomiskt svaga familjer, invandrargrupper och nyanlända genom organiserad spontanidrott i samarbete med andra idrottsföreningar och organisationer i kommunen. Satsningen är för Södertäljes barn och ungdomspopulationsom ska generera en friskare och mer aktiv generation som känner en gemensam tillhörighet över etniska gränser. 2015 startas projektet iTäljehallenoch Fornhöjden och kommer under 2016 att fortsätta sin verksamhet i Hovsjö. Mål

1. Starta upp Fredagshängi Täljehallen/Fornhöjden/Hovsjö år 1

2. Aktivera minst 200 ungdomar totalt tillsammans med sex stycken föreningar under år 1: HT15 och VT16

3. Genomföra två utbildningar om ledarskap, identitet, och integration med fyra ledare under år 1

4. Samarbeta med tre kyrkor: St.Afram, St.Jakoboch ArmeiskaKatolska Missionskyrkan samt Tjej-Jouren och Kuratornätverket för att nå nyanlända familjer och ensamkommande barn.

5. Bidra till ett större samarbete inom kuratornätverket. 

Södertäljemodellen – Lag för nyanlända

SyfteLag för nyanlända är ett projekt vars syfte är att med en väl genomarbetad plan för hur/var/när skapa lag som kan ta emot nyanlända ungdomar som ej kan språket, kommer från en annan kultur och vars familj med stor sannolikhet inte kommer närvara. Lag för nyanlända ska introducera dem till idrott, lagarbete, föreningsliv, fysträning och hälsa. Projektet fokuserar på inspiration, relation ochintegration med basketen som verktyg. Idrotten är även källa till att skapa självkänsla och självförtroende.Mål

1.Säsong 2015-16 skapa ett lag för nyanlända för:

1.1pojkar födda 2001-2002

1.2flickor/pojkar födda 2006-2004 boende i Geneta/Ronna/Lina

1.3flickor/pojkar födda 2006-2003 boende i Brunnsäng/Fornhöjden/Rosenlund

2.Genomföra tre turneringar

3.Åka på två dagsresor tillsammans per lag

4.Rekrytera 15 barn per lag/grupp (45 totalt)

5.Genomföra två utbildningar om ledarskap, identitet, och integration med fyra ledare under år 1 

Södertäljemodellen – Unga ledare med utländskt påbrå

SyfteI SBBK träffar vi otroligt många unga människor som är motiverade och glada och som älskar basket. Om de inte har de fysiska förutsättningarna eller bakgrunden där man lagt grunden för en bred rörelsebank sedan unga år, kan det vara svårt att bli elitspelare själv. Dessa ungdomar vill vi i SBBK hjälpa med ledarutbildning och återkoppling till sporten, samt föreningslivet, genom att erbjuda dem arbete som assisterande tränare till våra mest erfarna vuxna baskettränare på breddnivå. Målet är att nå ungdomar med invandrarbakgrundsom kan olika språk och har en förståelse för främmande kultur. Dessa ungdomar ska få chansen att jobba extra som ledare för yngre barn och ta ansvar och bli coachade i hur man sprider glädje och gemenskap genom lagaktiviteter som basket och det som hör till.MålgruppUngdomar i åldrarna 15-25 år med invandrarbakgrund och basketintresse. 


Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook