Höstkul i Malmö med Malbas Basket/helamalmö

Måndag 19 oktober 2015

Inbjudan till Höstkul:

En övervägande majoritet av nyanlända i Malmö saknar idag fritidssysselsättning. Många vet inte vart de kan vända sig, eller ens vilka idrotter och aktiviteter som erbjuds. Vi tror starkt på idrottsrörelsens kraft att inkludera – idrotten som ett sätt att utveckla språket, få nya vänner, och i det förlängda bli en del av det svenska samhället. Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. 

Pedagogisk inspiration (Malmö stad), föreningen Helamalmö (Malbas basket) och Fritidsförvaltningen (Malmö stad) samarbetar för att nyanlända unga malmöbor ska få större tillgång till Malmös rika föreningsliv. Veckorna före höstlovet besöker vi skolor (drygt 25 klasser) och sju boenden för att inspirera och informera om de många aktiviteter som erbjuds under ”Höstkul”-veckan (vecka 44). Under lovet kommer vi även att erbjuda eleverna möjligheten att åka med oss till utvalda aktiviteter. Vi står för bussbiljetterna.  

Vi befinner oss ute på skolor och boenden under v. 42 och v. 43. Besök oss gärna! 

Hör av er så berättar vi mer: 

Nicolas Lunabba (Helamalmö) nicolas@helamalmo.com, 0733669955

Sara Hansson (Fritidsförvaltningen, Malmö stad) – sara.hansson6@malmo.se, 0708741794

Gustavo Nazar (Pedagogisk inspiration, Malmö stad) – gustavo.nazar@malmo.se, 0703761498 – kontakt för besök på skolor/boenden

Se även bifogad broschyr. 

 


Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook