Dålig familjeekonomi inget hinder hos KFUM Umeå Basket

Torsdag 8 oktober 2015

Friplatsfond

I somras arrangerade basketsektionen inom KFUM Umeå dagträningsläger under två veckor. Redan innan hade man bestämt och informerat att 30% av intäkterna skulle gå till en friplatsfond. Fakturan för lägret hade en ”sliding scale”, d v s varje familj avgjorde hur mycket man hade möjlighet att betala i spannet 100-1100 kronor. Snittet blev 470 kronor, vilket gjorde att det blev ett ordentligt tillskott i fonden.

Hur ansöker man

På fakturan för terminsavgiften står att man kan söka pengar i fonden om man har svårt att betala. Själva ansökningen går till så här (dokumentet kommer inom kort att finnas på ytterligare fem språk):
https://docs.google.com/forms/d/1cdeoCKBlnYOikeoa_qOfkUc0dV79uCQi87n_b-LDKSc/viewform

Dessutom är alla tränare informerade om friplatsfonden och kan förmedla den informationen vidare.

Ett annat tips från Linda Hjortborg på KFUM Umeås basketsektion är att anmälningar till dagläger etc även kan ske via papper – alltså inte via datorn – eftersom många familjer är rädda för vilka kostnader som anmälan via dator kan medföra. ”Många av barnen i vår verksamhet har inte varit så länge i Sverige. Deras vårdnadshavare kanske inte ens har tillräckligt med språkkunskap för att kunna betala en faktura eller anmäla till ett läger. Försök att göra all administration extremt enkel och ge flera betalningsalternativ. Swish har till exempel fungerat bra i många fall.”

 

 

 

Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook