Skuru Basket i Nacka arbetar för integration

Onsdag 23 september 2015

I januari 2015 startade Skuru Basket en verksamhet kallad ”Skuru Rookies”. Det innebär att nyanlända bjuds in att träna basket gratis två pass i veckan samt ges möjlighet att delta i föreningens övriga verksamhet och gemenskap. 

”Skuru Rookies” drivs ideellt med Skuru Baskets egna medel samt med ekonomiskt bidrag från Svenska Basketbollförbundets integrationsprojekt Välkommen hit, som i sin tur är finansierat av Svenska PostkodLotteriet. Headcoach Gerald Riley och assisterande Micke Zambon gör ett fantastiskt arbete med laget säger Skuru Rookies initiativtagare, Jürgen Elsnitz. Riley, som själv är född i USA, har en bakgrund som basketspelare och är dessutom utbildad socionom: 

– Jag vill hjälpa spelarna att få självförtroende, så att de känner sig välkomna här. Men också att få de här ungdomarna att träffa och prata med de svenska ungdomarna i föreningen, säger Riley.

 

Fotograf: Izabella Holmström Praesto

Hittills består Skuru Rookies av ett dussin killar. Vissa tränar vid varje tillfälle, några en gång per vecka. 

Vårljus en ”strategisk partner

De flesta av Rookies-spelarna bor på ungdomsboenden i Nacka som bedrivs av Vårljus. Skuru Basket besöker regelbundet boendena och berättar om Skurus basketverksamhet och erbjuder ”prova på träning”. 

      Det har visat sig att det inte räcker med ett besök på ungdomsboenden. Det tar tid att bygga upp ett kontaktnät, men nu har vi lagt en bra grund tycker jag. Jag tror att de som har provat på kan dra med sig fler, berättar Jürgen Elsnitz. En nyckel för oss är personalen på boendena. Ett gott samarbete med dem som känner ungdomarna bäst, är mycket viktigt.

Samarbete med skolorna

Den andra, delvis överlappande kanalen att nå de ensamkommande ungdomarna är förstås skolorna och då främst Nacka Gymnasium. Där har man ett ganska omfattande introduktionsprogram med ett upptagningsområde som sträcker sig även utanför Nacka. 

– Här har vi mycket ogjort men vi har ändå valt att förlägga träningarna till Nacka Gymnasium, för att spelarna då slipper resa långa sträckor och för att vi ska kunna samarbeta med skolan, förklarar Jürgen.

 Skuru Basket deltar i lokala volontärmöten, träffar kommunens tjänstemän, frivilligorganisationer och andra idrottsklubbar för att informera om verksamheten.  

Almedalen

Att Skuru Basket jobbar för att få politikerna att vakna och stötta idrottsföreningarnas integrationsarbete i ännu högre utsträckning, var tydligt i somras då Skuru Rookies åkte till Almedalen ihop med andra Skuru Basket-ungdomar och spelade 3x3-basket mot dem som ville. Några som tog tillfället i akt var bland andra idrottsminister Gabriel Wikström och finansmarknadsminister Per Bolund. Sol, bad och basket i vackra omgivningar – minnesvärda dagar för många! 

Utmaningar och lärdomar

Vilka utmaningar och vilka lärdomar har Skuru Basket dragit så här lång när det gäller föreningens engagemang för ensamkommande ungdomar? 

-       Den största utmaningen är bristen på halltider i Stockholmsområdet berättar, Jürgen Elsnitz. 

Vilka tips har du till de föreningar som också vill börja engagera sig? 

1)   Kontakta ungdomsboenden och hör med ungdomar & personal om/vad föreningen kan hjälpa till med. Det behöver inte vara basketträningar bara för att ni representerar en basketklubb.

Berätta om föreningen - särskilt att verksamheten står och faller med frivilliga insatser - och på vilket sätt ungdomarna kan vara med och bidra. "Give & Go" gäller både i klubben och samhället.

Räkna med att det behövs ganska många träffar för att bygga tillit och skapa en relation. 

2)   
Vad vill/klarar föreningen av att ta på sig? Är det ett spontant event eller något mer långsiktigt? Har ni någon plan för sommaruppehållet, då klubben tar semester men kanske inte dessa ungdomar?

Fundera på hur ni ska få med er fler eldsjälar innan ni sätter igång. Använd sociala medier - men ni jagar inte "likes" utan behöver riktiga arbetsinsatser, dvs timmar, kontakter, draghjälp & utrustning, vilket måste organiseras (ovanpå allt annat som behöver göras i klubben).
 

3)   När det gäller basket: Passa på att ha öppna träningar / sammankomster med jämnåriga medlemmar i klubben, så att det blir fler spontanmöten. Det berikar alla och bidrar till integration som är en ömsesidig process och ett gemensamt ansvar. 

  

      

Skribent: Lisen Pändel 

 

Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook