Succé för Bräcke Outdoor camp

Tisdag 28 juli 2015

Här kommer ännu ett fint exempel på idrottens glädje och integrerande kraft - Bräcke outdoor camp. 90 barn har under två veckor i sommar fått prova på alla möjliga sporter. Många av de 25 ungdomsledarna rekryterades från flyktingboendet på orten och alla ledare fick en ledarutbildning innan campet satte igång.  

Se reportage här: http://www.ltz.se/jamtland/bracke/jatteintresse-for-sports-camp 

 

Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook