Senaste från Instagram

Vi finns på Facebook

Nyheter Information

Projektsammanfattning
Välkommen hit april 2015-augusti 2017

Bakgrund

Med stöd av Svenska Postkodstiftelsen initierade Svenska Basketbollförbundet integrationsprojektet Välkommen hit i april 2015. Såväl basketföreningar som PostkodStiftelsen hade under 2014 sett en ökning av antalet ensamkommande flyktingbarn och man bestämde sig för att göra en riktad insats mot den gruppen asylsökande. Projektet kom att omfatta 20 basketföreningar, från Malmö i söder till Jokkmokk i norr, och uppdraget gick ut på att:


1. Söka upp och bjuda in ensamkommande till regelbundna aktiviteter (minst ett tillfälle per vecka). 
2. Utveckla metoder och innehåll för att underlätta; INTRODUKTION, INKLUDERING och INVOLVERING.
3. Att samla och sprida den kunskap basketföreningar har när det gäller integration via idrott.
4. Att på olika sätt vara med och öka förståelsen och toleransen gentemot flyktingar. 

 

Basket och mångfald

Basketen kom till Sverige tack vare flyktingar. När letter och ester flydde Hitler och Stalin tog de med sig basketen som redan hade blivit stor i Baltikum. Sporten har sedan dess utvecklats av bland andra arbetskraftsinvandrare från starka basketnationer som Grekland och Turkiet, amerikanska proffsspelare och flyktingar från Balkankriget. Mångfald blev tidigt en del av sportens DNA och enligt forskningsrapporten Ung Livsstil från 2015 har 50% av de barn och ungdomar som spelar basket, utländsk bakgrund. 

Så varför ett integrationsprojekt för ensamkommande ungdomar, när inkludering är något fullkomligt naturligt hos basketföreningar generellt?

93% av de asylsökande ensamkommande ungdomarna som kom 2015 var 13-17 år och 66% från Afghanistan, ett land som under många år har varit en våldsam terrorzon och där systematiskt idrottande inte har haft något utrymme. Mycket få av dessa ungdomar hade spelat basket i någon större utsträckning förut, och mycket få av våra basketföreningar hade nybörjarverksamhet för tonåringar i sin ordinarie verksamhet. Projektet blev därför ett startskott för verksamhet som vänder sig till tonåriga nybörjare. Initialt nästan enkom för flyktingar, men allt eftersom har flera träningsgrupper blandats upp med svenskfödda tonåriga nybörjare som också velat börja spela basket. Många föreningar vittnar också om hur träningsvilliga flyktingungdomar efter en tid kommit upp på en nivå som gör att de vill och kan spela seriespel med etablerade lag. 

20 Välkommen hit-föreningar runt om i Sverige
Storstad, landsort, stor elitklubb, liten breddförening, från norr till söder; spridningen av Välkommen hit-föreningarna har varit stor. 

Följande basketföreningar har deltagit i Välkommen hit:

Alvik Basket
Borås Basket
Brahe Basket
Fryshuset Basket
Hammarby Basket
Huddinge Basket
IK Eos
JKS Basket
Jokkmokk Skolidrottsförening
KFUM Göteborg
KFUM Umeå
KFUM Örebro Basket
LF Future
Malbas BBK
Nässjö Basket
Ragunda BBF
Råneå IK
Skuru Basket
Södertälje BBK
Umeå BSKT
Uppsala Basket
Västra Hisingen Basket

Men – viktigt att påpeka - långt fler basketföreningar än dessa 20 har under samma period aktivt bjudit in nyanlända flyktingar till sin verksamhet. Vissa har fått stöd av sitt idrottsdistrikt eller kommunen, andra har gjort det 100% ideellt.

 

Framgångsfaktorer och utmaningar

En av framgångsfaktorerna för Välkommen hit har varit att föreningarna själva har fått bestämma vilka aktiviteter de har erbjudit ungdomarna. Utgångspunkten har varit basketverksamheten, men utifrån ungdomarnas önskemål och de egna förutsättningarna har många olika aktiviteter genomförts:
Basketträning, basketmatch, inomhusfotboll, tittat på basketligamatcher tillsammans, tittat på basketlandskamper tillsammans, flugfiske, badat vak, bowling, klättring, volleyboll, picknick, frisbee-challenge, basketturnering med övernattning, läxläsning, dans, språkcafé, brännboll, ledarskapsutbildning, rullstolsbasket, värderingsworkshops, föreningskunskapsworkshops, medverkan i Almedalen, sommarläger, deltagande i Göteborg Basketball Festival, sekretariatsutbildning, domarkurs, kurs i kost och motion.
En initial svårighet som många föreningar vittnade om, var hur man skulle komma i kontakt med de ensamkommande ungdomarna i kommunen. Det stora trycket på flyktingmottagandet 2015 försämrade dialogen mellan många föreningar och HVB-boenden, jämfört med året innan. Personalen hade helt enkelt inte tid att engagera sig i ungdomarnas fritidssysselsättning i den utsträckning som var önskvärd. En god relation mellan förening och HVB-boendet eller god man, är i inledningsskedet en viktig faktor för hur väl en ensamkommande kille eller tjej ska komma att etablera sig i en förening. 

 

Praktiska och strukturella utmaningar

Avsaknaden av nybörjarverksamhet men även breddverksamhet för tonåringar har vi redan nämnt, men den realiteten är den största stoppklossen när det gäller integration via idrott. En annan stoppkloss i det sammanhanget är bristen på halltider. När en förening blir tvungen att välja mellan att ge sina få halltider till etablerade satsande ungdomar, eller till nybörjarverksamhet för tonåringar, då väljer många det förstnämnda. En annan bristvara är tränare som är intresserade av nybörjar- och breddverksamhet för tonåringar. 

Både prioriteringarna när det gäller halltider och svårigheten att hitta tränare för nybörjar- och breddverksamhet gäller oavsett om ungdomarna är födda i Islamabad eller Stockholm.

 

Framtiden

Välkommen hit som projekt är slut, men arvet efter projektet är tydligt;
Fler och fler basketföreningar erbjuder nybörjarbasket för tonåringar som en ”ordinarie” del av verksamheten.
Fler och fler distrikt utvecklar sin tävlingsverksamhet och erbjuder matcher med rätt nivå på motståndet för de som är tonåriga nybörjare.