Nyheter Information
 • En lyckad BASKETIVITY-premiär

  2016-06-22

  Trots att regnet öste ner över Sverige i lördags, kunde föreningarna genomföra 11 lyckade BASKETIVITY-evenemang.

 • BASKETIVITY

  2016-06-17

  Premiär för BASKETIVITY imorgon!

 • Letter of Clearance Light

  2016-02-26

  Svenska Basketbollförbundet förenklar Letter of Clearance för de utländska medborgare som tidigare inte har spelat organiserad basket.

 • Kattia - en baskettalang från Syrien

  2015-12-02

  Kattia är en ung tjej från krigets Syrien som kom till Södertälje och SBBK i december 2014. Miryam - Kattias kusin - drömmer om att bli journalist, så vi bad henne skriva en artikel om Kattia. De inledande orden är Jeanette Johanssons, breddansvarig i SBBK.

 • Ytterligare träningstider för nybörjare hos Fryshuset Basket

  2015-11-19

  Bra Fryshuset Basket! Det är angeläget att även tonåringar kan få vara nybörjare.

 • Södertäljemodellen

  2015-11-09

  Som en följd av kraftigt ökad flyktingtillströmning till Södertälje samt att många flickor bland både första och andra generationens invandrare är fysiskt inaktiva, har Södertälje Basketbollklubb tagit fram "Södertäljemodellen" som syftar till att skapa relationer, inspirera och integrera.

Välkommen hit

Välkommen hit vänder sig till ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 14-17 år och är finansierat av Svenska PostkodLotteriet. Fram till nästa sommar ska projektet samla den kunskap och de erfarenheter som finns ute i föreningarna kring hur man på bästa sätt inkluderar nyanlända sin verksamhet, och sen sprida dessa goda exempel.

Varför

Basket kom till Sverige tack vare flyktingar. När letter och ester flydde Hitler och Stalin tog de med sig basketen som redan hade blivit stor i Baltikum. När nu flyktingströmmarna är lika stora som under andra världskriget vill Basketsverige - med vår idrott som verktyg - aktivt hjälpa till att skapa vägar in i det svenska samhället för människor som flyr hit. Idrott är ett universellt språk och fungerar som en dörröppnare mellan människor med olika bakgrund.

Vad

Många basketföreningar runt om i Sverige arbetar för att hjälpa ensamkommande flyktingbarn att komma in i samhället via basketen, men det är ”öar” av insatser vars erfarenheter idag inte sprids till andra föreningar. I och med projektet kan vi samla, utveckla och sprida goda exempel. Vi är också övertygade om att insatserna kommer att bli än mer framgångsrika, om vi arbetar med att sprida information kring flyktingbarns livssituation för att skapa ökad förståelse och tolerans från omgivningen.

Hur

Välkommen hit står på två ben:
Det ena är att introducera basketen och föreningslivet för ensamkommande flyktingbarn, och genom aktiviteter som våra utvalda basketföreningar ansvarar för hjälpa till i integrationsprocessen. Genom basketen - och de barn, ungdomar och vuxna som är knutna till våra basketföreningar - får de ensamkommande flyktingbarnen på ett naturligt sätt lära känna etablerade svenskar, och genom dem få fler pusselbitar i processen att förstå hur det svenska samhället fungerar.
Projektets andra ben handlar om att öka förståelsen och toleransen gentemot flyktingar. För oss som bor i Sverige kan det vara svårt att sätta sig in i flyktingars situation och förstå vilka svåra erfarenheter många av dessa barn och ungdomar har. Genom att sprida information via våra deltagande basketföreningar och berätta om de krishärdar barnen har flytt ifrån, kan vi öka respekten gentemot flyktingar och motverka främlingsfientlighet.
Projektet inleds med en testpilot där sex föreningar - som samtliga har erfarenhet av att jobba aktivt gentemot ensamkommande flyktingbarn - bygger en gemensam kunskapsbas som sen sprids vidare och utvecklas ytterligare tillsammans med 14 föreningar. Målet är sedan att sprida kunskapen till samtliga basketföreningar i landet och i förlängningen vidare till övriga Idrottssverige.

Är din förening intresserad av att delta i projektet?

Anmäl ert intresse här